par

تائیدیه ها

همواره در جهان صنعت، برای معرفی و نمایش کیفیت واقعی، علاوه بر رعایت و تبلیغ تمامی مواردی که در تولید یک محصول مرغوب، انجام گرفته است; وجود تست های دقیق و موشکافانه جهت صحت سنجی میزان کیفیت ادعا شده توسط شرکت سازنده، می تواند نقشی موثر در جلب اعتماد مصرف کننده نهایی داشته باشد.

درواقع آزمایش های کنترلی انجام شده بر روی تولیدات یک مجموعه صنعتی در آزمایشگاه های مرجع و تخصصی، نه تنها گواهی بر رعایت و وجود استانداردهای مورد نیاز برای آن کالا بوده، بلکه سندی اطمینان بخش دال بر صحت محتویات چاپ شده در برچسب نصب شده روی آن محصول است.

محصولات ضدعفونی کننده اسپیور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تمامی آنها در آزمایشگاه های کنترل کیفی تحت نظر سازمان غذا دارو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی کیفی و فنی قرار گرفته اند.

در ادامه، تائیدیه و گواهی نامه های اخذ شده توسط گروه بهداشتی آریارهاورد بهنود (تولید کننده ضدعفونی کننده های دست و سطوح اسپیور) برای مشاهده و استحضار شما مخاطبین ارجمند قرار داده شده است.