آخرین وضعیت مبتلایان به ویروس کرونا

جهان
98,928,648
تایید شده
2,123,541
فوت شده
70,002,485
بهبودیافته
26,802,622
اکنون مبتلا