آخرین وضعیت مبتلایان به ویروس کرونا

جهان
135,947,877
تایید شده
2,938,783
فوت شده
109,356,452
بهبودیافته
23,652,642
اکنون مبتلا