آخرین وضعیت مبتلایان به ویروس کرونا

جهان
179,697,951
تایید شده
3,891,349
فوت شده
164,393,478
بهبودیافته
11,413,124
اکنون مبتلا