آخرین وضعیت مبتلایان به ویروس کرونا

جهان
230,950,876
تایید شده
4,734,397
فوت شده
207,650,810
بهبودیافته
18,565,669
اکنون مبتلا