تاثیر گاز هیدروژن پروکساید بر کاهش خطر میکروارگانیسم‌های باقی مانده پس از استرلیزاسیون در واحد مراقبت‌های ویژه سرطان اطفال

به نام خداوند بخشنده مهربان   پیش‌زمینه: ضد عفونی و تمیز کردن...

ادامه مطلب